Start Reactie Forum V-Pas Inhoud/Zoek

Wereldvoedselsituatie

Gezondheid Milieu Wereldvoedselsituatie Dierenwelzijn Levensbeschouwing

 

Wereldvoedsel-Situatie

Met de keuze van je voedsel kun je ook een sterk positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de wereldvoedselsituatie en aan een eerlijkere verdeling van voedsel en water. Wist je dat:

Met vlees en zuivel voor iedereen zouden we er nog een Wereld bij moeten hebben zonder bewoners!!!Als alle wereldbewoners het westerse voedingspatroon zouden aannemen, is het onmogelijk met het huidige land-oppervlak alle 6 miljard mensen te voeden. We zouden er dan nog een wereld bij moeten hebben zonder bewoners. Op dit moment sterven er elke dag wereldwijd al 40.000 kinderen aan ondervoeding.

Van de wereldgraanproduktie wordt 45% gebruikt als veevoer. In Nederland zelfs 80%. Wereldwijd voert men jaarlijks 735 miljard kilo graan aan de totale veestapel. Met het graan dat bespaard wordt bij 10% minder vleesgebruik door de gemiddelde Amerikaan zouden 60 miljoen mensen voldoende gevoed kunnen worden.

Om 0,5 kg vlees te produceren is 100 keer zoveel water nodig als voor 0,5 kg graan. Dit is net zo veel water als een gemiddeld westers gezin in een maand voor het totale huishouden gebruikt. Eťn portie rundvlees staat gelijk aan de dagelijkse waterbehoefte van 548 mensen. Met het water dat verspild wordt met alleen de Nederlandse rundvleesconsumptie kan een derde van de wereldbevolking een jaar lang in zijn drinkwaterbehoefte voorzien!

Van dezelfde oppervlakte landbouwgrond waarvan 1 persoon met een 'standaard-dieet' (met vlees) kan worden gevoed, kunnen 3-7 vegetariŽrs of 12-20 veganisten leven.

Bij omzetting van graan in dierlijk voedsel gaat van de eiwitten 90% verloren, van de calorieŽn 96% en van de vezels gaat er zelfs 100% verloren.

Plantaardige producten kunnen volop alle voedings-stoffen, vitamines en mineralen leveren die mensen nodig hebben.

In Nederland wordt bijna 75% van de landbouwgrond direct of indirect gebruikt voor veeteelt en dat terwijl 86% van het veevoer uit het buitenland en vooral uit arme landen komt. Deze landen hebben al de grootste moeite hun eigen bevolking te voeden.

 

Data betreffende Wereldvoedselverdeling, Produktie en Consumptie:

* Jaarlijks gaat van de wereldvoedselproduktie van 1700 mln ton, 600 mln ton naar vee. Daarnaast neemt het vee ook nog veel ruimte in beslag van de (potentiŽle) landbouwgronden.

* Percentage van de wereldgraanproduktie bestemd voor vee: 45%

* Percentage van de wereldgraanproduktie bestemd voor vee op alleen het noordelijk halfrond: 25%

* Percentage van de wereldvisvangst bestemd voor vee op het noordelijk halfrond: 33%

* Vismeel afkomstig van vis uit de zeeŽn van Zuid-Amerika (o.a. Ecuador en Peru) waar een groot deel van de bevolking door ondervoeding een eiwittekort heeft, wordt op grote schaal gebruikt voor de bio-industrie in het westen.

* De hoeveelheid eiwitten die mensen in het westen hebben t.o.v. andere volkeren: 4 x zoveel.

* De gemiddelde hoeveelheid plantaardige energie varieert van land tot land, afhankelijk van het nivo van de vleesconsumptie, van 3000 tot 15000 kcal per persoon per dag.

* Aantal mensen dat gevoed kan worden met een gemiddelde consumptie van 6000 kcal (plantaardige energie) per dag: 11 mld.

* Aantal mensen dat gevoed kan worden met een gemiddelde consumptie van 9000 kcal per dag:

7,5 mld.

* Als iedereen het westerse consumptiepatroon zou aannemen, een tendens in de derde wereld, is het nu reeds onmogelijk de huidige 5,4 miljard mensen te voeden. We zouden er een aarde bij moeten hebben, maar dan zonder bewoners.

* Binnen 50 jaar wordt verwacht: 11 tot 14 mld mensen.

* Behalve de huidige bevolkingsexplosie van de mens is er de laatste decennia nog een opgetreden die m.b.t. de wereldvoedselsituatie waarschijnlijk nog ernstiger gevolgen heeft: die van het vee. Momenteel op de wereld: 3 mld veedieren.

* Aantal veedieren per Nederlander in verhouding tot de gemiddelde wereldburger: 15 x zoveel.

* De bevolking van de V.S.: 243 mln mensen.

* Het aantal mensen dat kan worden gevoed met het graan en de sojabonen die worden opgegeten door het vee uit de V.S.: 1300 mln.

* Percentage van de mensen in ontwikkelingslanden met een open markt economie dat ondervoed is: circa 25%.

* De VN voedselorganisatie FAQ: "In landen waar niet of niet of niet overmatig wordt geproduceerd voor de wereld-(o.a. veevoeder)markt blijkt de voedselsituatie opvallend snel te verbeteren (bijv. China, Noord Korea, Vietnam)".

* Percentage ondervoede kinderen op het Mexicaanse platteland: 80%. Het vee van Mexico, waarvan het vlees voor een groot deel naar de VS wordt geŽxporteerd, eet meer graan dan de totale bevolking van het land.

* De jaarlijkse vleesimport van de VS uit Midden Amerika 100 mln kg.

* De gemiddelde hoeveelheid vlees die gegeten wordt door iemand uit Midden Amerika: minder dan de hoeveelheid vlees die een Amerikaanse huiskat krijgt.

* Vleesgebruik per Nederlander in 1960: 45,3 kg.

* Vleesgebruik per Nederlander in 1980: 73,5 kg (circa 200 gram per dag).

* In 1994 is het rundvleesgebruik in Nederland voor het eerst na 3 jaar daling weer gestegen (met 300 gram per hoofd v/d bevolking).

* In 1994 werd in Nederland per hoofd v/d bevolking 5 kg vlees meer verbruikt dan in 1990.

* In 1994 werd in Nederland per hoofd v/d bevolking 88,9 kg vlees verbruikt.

* In 1994 werd in Nederland per hoofd v/d bevolking 47,1 kg varken verbruikt.

* In 1994 werd in Nederland per hoofd v/d bevolking 19,7 kg "pluimvee" (kippen, kalkoenen, eenden etc.) verbruikt.

* In 1994 werd in Nederland per hoofd v/d bevolking 18,2 kg rund ouder dan 1 jaar verbruikt.

* In 1994 werd in Nederland per hoofd v/d bevolking 1,3 kg kalf jonger dan 1 jaar verbruikt.

* Iets meer dan de helft van wat er jaarlijks per hoofd v/d bevolking aan vlees wordt verbruikt belandt in de vuilnisemmer, wordt verwerkt in dierenvoer, verdampt of gaat anderszins tijdens transport, opslag of uiteindelijke bereiding verloren.

* In 1994 werd in Nederland per hoofd v/d bevolking 42,7 kg vlees daadwerkelijk geconsumeerd.

* Tijdsduur dat de totale dierenwereld opgegeten zou zijn wanneer over de hele wereld 30 gram vlees per persoon per dag zou worden gegeten: 1 jr.

* Aantal ondervoede mensen in de wereld: 500 mln. Jaarlijks aantal doden t.g.v. ondervoeding: 40 mln.

* Aantal kinderen dat jaarlijks aan ondervoeding sterft: meer dan 15 mln, dit is elke 2 seconden 1.

* Het aantal mensen dat voldoende gevoed zou kunnen worden met het graan dat bespaard wordt bij 10% minder vlees gebruik door de gemiddelde Amerikaan: 60 mln.

* Zelfs als de honger die in stand gehouden wordt door o.m. de verspillende dieren-industrie, slechts 10% van het totaal zou zijn dan gaat het nog om: 4 mln mensenlevens per jaar.

* "De aarde brengt voldoende voort voor ieders behoeften maar niet voor ieders hebzucht". (Mahatma Gandhi).

* Dr. Mellor, directeur Int. Food Policy Research Institute: "nog steeds is er genoeg voedsel om iedereen op aarde te kunnen voeden, maar als je het eerlijk wilt verdelen... moeten we direct stoppen met het consumeren van dierlijke produkten..."

* Stijging van het gebruik van grond in BraziliŽ voor de sojateelt in de periode 1965-1985:

van 0,4 mln ha naar 9,6 mln ha.

* Percentage van de totale landbouwgrond in gebruik voor de teelt van soja dat speciaal wordt verbouwd om voor veevoer te dienen: 20%. Een gevolg: erosie en bodemuitputting.

* Percentage van de Braziliaanse soja bestemd voor Nederlands vee: 7%.

* Voedselaanbod per hoofd van de Braziliaanse stadsbevolking in 1980 t.o.v. 1970: 25% minder.

* Percentage van de Brazilianen dat ondervoed is: 67%.

* Stijging van het gebruik van grond in Thailand voor de cassaveteelt in 20 jaar tijd: van 0,1 mln ha naar 1 mln ha.

* Percentage van de totale landbouwgrond dat reeds in gebruik is voor de teelt van cassave: 7%.

* Bestemming van de cassave: 80% gaat naar Nederland als veevoer.

* Een andere bijdrage van Nederland aan de wereldvoedselsituatie: Nederland voert met E.G. subsidie veel vlees en zuivelprodukten uit naar ontwikkelingslanden. Dit is voordelig voor Nederland en een kleine stadselite in de ontwikkelingslanden. Door een verschuiving van het consumptiepatroon zal voor het overgrote deel van de bevolking van de betreffende ontwikkelingslanden de honger eerder toe- dan afnemen. De toename, volgens FAO-schatting, van de indirecte consumptie van het graan in ontwikkelingslanden: van 12% (jaren 70) naar: 18% (jaar 2000).

* Percentage van het varkensvoer dat niet voor mensen consumeerbaar is: 14%. (hoewel sommigen misschien blij zouden zijn met het vismeel dat bij deze 14% inbegrepen is).

* Percentage van het pluimveevoer dat niet voor mensen consumeerbaar is: 17%.

* Aantal kilo's plantaardig eiwit nodig om 1 kg eiwit van kalfsvlees te verkrijgen: 15 kg.

Door de inefficiŽntie van de omzetting van plantaardig in dierlijk eiwit levert Nederland al met al een negatieve bijdrage aan de wereldvoedselsituatie.

* Voorzichtige schatting van het aantal mensen dat gevoed zou kunnen worden met het voer dat het Nederlandse vee momenteel opeet: 50-100 mln.

* Verspilling kent echter geen grenzen. Voedsel voor kalveren in Nederland: melkpoeder.

* Melkprodukten komen steeds vaker voor in andere (industriŽle) produkten dan voedsel: waspoeder, pillen, etiketten op glaswerk, coatings voor papier en karton, lak op beeldbuizen, rŲntgenfilms, tandpasta, stropdas (voor 80% uit caseÔne).

 

Gegevens overgenomen uit o.a.:

'Diet for a New America' van John Robbins, 1987, uitg. Stillpoint Publishing, ISBN 0-913299-54-5

'Je Hart je Wereld' van Harvey Diamond, 1991, uitg. De Kern, Baarn, ISBN 90-325-0382-0

Gegevens van het Ministerie van Landbouw, Produktschap voor Vee en Vereniging Milieudefensie.

Deze lijst met feiten is nog in bewerking en is voornamelijk bijgewerkt met gegevens uit wetenschappelijk onderzoek van voor 1993 door oud NVV-Voorzitter Cor Nouws (in December 1993).

Links:

 
 EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief)

Informatie over de wereldvoedselsituatie van de Belgische organisatie EVA.  Uitstekende bronvermelding d.m.v. voetnoten.
 

 

Copyright © 2002 Lekker Plant-Aardig                                           
Aangepast: 2005-08-22